Privacybeleid

Op REINPLUS FIWADO Bunker’s websites verzamelen we enkele van uw persoonsgegevens. Het is verplicht en vanzelfsprekend dat REINPLUS FIWADO Bunker deze gegevens uitsluitend verzamelt, verwerkt en gebruikt in overeenstemming met de geldende regelgeving over de bescher-ming van persoonsgegevens voor het verwerken van contracten en het behoud van legitieme interne zakelijke belangen inzake de dienstverlening en ondersteuning van internetgebruikers en betrokken personen. In de mate waarin geanonimiseerde en gepseudonimiseerde gegevens volstaan voor bovenvermelde doeleinden, zal REINPLUS FIWADO Bunker enkel deze vorm van gegevens gebruiken.

Privacybeleid
Daar waar we gegevens opslaan, hebben we uitgebreide beveiligingsmaatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen, zoals bijvoorbeeld tegen ongeoorloofde toegang en misbruik ervan. De procedures die in deze context worden gebruikt, worden daarenboven regelmatig nagekeken en aangepast aan de technische vooruitgang.
 
Welke gegevens we verzamelen en hoe we deze gebruiken, kunt u terugvinden in de volgende informatie:

1. Verzameling en verwerking van gegevens  

Als de gebruiker onze website bezoekt, wordt er informatie opgenomen in het toegangsprotocol over de toegang tot de website en tot bestanden opgeslagen op de website. Dergelijke protocolgegevens worden enkel opgeslagen voor interne systeemprestaties en statistische doeleinden om de werking, veiligheid en optimalisering van onze website te garanderen.

In deze context verzamelt de websiteprovider automatisch informatie in de zogenaamde Server-Log-Files die uw browser automatisch overdraagt aan de server van onze websiteprovider, en slaat deze ook op. Deze Server-Log-Files bevatten onder meer de volgende gegevens:

 • browsertype/browserversie van het toestel dat de website bezoekt,
 • gebruikt besturingssysteem van het toestel dat de website bezoekt,
 • referrer-URL (de website die daarvoor is bezocht),
 • IP-adres en hostnaam van de computer/het toestel dat de website bezoekt,
 • naam van de bezochte website en het bezochte bestand,
 • tijdstip van het bezoek en datavolume en datum en tijdstip van het serververzoek.

Deze gegevens worden anoniem opgeslagen en kunnen niet worden toegewezen aan specifieke personen. Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevensbronnen. We behouden ons het recht voor om deze gegevens later te controleren als we specifieke indicaties zouden hebben van onrechtmatig gebruik. 

2. Gebruik en openbaarmaking van persoonsgegevens

We gebruiken enkel uw persoonsgegevens, d.w.z. de individuele informatie over de persoonlijke of materiële omstandigheden van een geïdentificeerde of identificeerbare persoon, die volgens de bestaande jurisprudentie ook het IP-adres omvat, voor de contractverwerking en klanten- of technische administratie. Uw persoonsgegevens zullen uitsluitend aan derden worden gestuurd als dit nodig is voor contractverwerking of facturering of als u hier uitdrukkelijk voorafgaande toestemming voor hebt verleend. U hebt het recht om te allen tijde de verleende toestemming hiervoor te herroepen via een e-mailbericht aan info@reinplusfiwado.com. Deze herroeping gaat in na ontvangst van uw bericht. Het verwijderen van opgeslagen persoonsgegevens gebeurt als u uw toestemming voor de opslag ervan herroept, als kennis ervan niet langer nodig is voor het gestelde doel of als de opslag ervan ontoelaatbaar is of wordt op andere juridische gronden. We wijzen erop dat, in het geval de toestemming voor het verwerken en opslaan van persoonsgegevens wordt herroepen, een verdere verstrekking van deze internetdienst niet langer mogelijk is.
 
Gebruikers die hun telefoonnummer en/of e-mailadres en/of andere contactgegevens aan ons hebben verstrekt, en afzonderlijk hebben ingestemd met het gebruik van hun persoonsgegevens in overeenstemming met de relevante regelgeving over de bescherming van persoonsgegevens voor onze eigen reclamedoeleinden, kunnen door ons telefonisch, per e-mail of brief worden gecontacteerd met speciale aanbiedingen. De gebruiker kan op elk ogenblik uitschrijven door een e-mailbericht te sturen naar het bovengenoemd e-mailadres.
 
In het geval van verzoeken via onze website of e-mail, zullen we de verstrekte en doorgestuurde contactgegevens (bijv. naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres) uitsluitend gebruiken om het verzoek te verwerken en op te volgen. We verstrekken deze gegevens niet aan derden zonder toestemming van de gebruiker.
 
In het geval van sollicitatieformulieren en andere documenten die proactief zijn ingediend of die zijn ingediend als reactie op een vacature via e-mail, kan de beveiliging van de gegevens tijdens de gegevensoverdracht niet volledig worden gegarandeerd. We wijzen erop dat onversleutelde e-mails die via het internet worden verstuurd, niet voldoende beveiligd zijn tegen ongeoorloofde toegang door derden. Over het algemeen zijn onversleutelde e-mails geen technisch veilige manier van communiceren. We bevelen daarom het gebruik van versleuteling of postdiensten aan voor de overdracht van vertrouwelijke informatie en documenten.      

In de context van dit privacybeleid

 • stemt de gebruiker in met de verzameling, verwerking en het gebruik van persoonsgegevens door ons, voor zover dit nodig is voor het gebruik van deze internetdiensten;
 • is de bescherming van de persoonsgegevens van de gebruiker uiterst belangrijk voor ons. Daarom zorgen we ervoor dat we de privacy van de gebruiker respecteren. Om ervoor te zorgen dat onze website beschikbaar is voor de gebruiker, is de verzameling en het gebruik van bepaalde persoonsgegevens van de gebruiker noodzakelijk;
 • we gebruiken die gebruikersgegevens enkel voor statistische doeleinden, technische administratie en om reeds afgesloten contracten te verwerken. De gebruikersgegevens zullen enkel voor andere doeleinden worden gebruikt als de gebruiker hiervoor toestemming heeft gegeven. De gebruikersgegevens worden enkel aan derden verstrekt als dit noodzakelijk is om deze internetdiensten te verlenen;
 • de gebruiker heeft het recht om aan ons te vragen om hem te informeren over zijn opgeslagen persoonsgegevens. Daarnaast heeft de gebruiker het recht om aan ons te vragen om zijn persoonsgegevens te corrigeren, wissen of af te schermen.bnWe zullen met plezier antwoorden op verzoeken om informatie, correctie, verwijdering of afscherming en op vragen over dit privacybeleid. Gelieve eventuele vragen en/of verzoeken te richten aan het hierboven vermelde e-mailadres.
 • als er cookies worden geplaatst, stemt de gebruiker in met de plaatsing van cookies op zijn computer wanneer de gebruiker onze website bezoekt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die van een webserver naar de internetbrowser van de gebruiker worden gestuurd en die worden gedownload en opgeslagen op de computer van de gebruiker. De gebruiker kan door deze cookies niet geïdentificeerd worden. We kunnen enkel informatie verzamelen over het gebruik van onze website door de gebruiker die we kunnen zien tijdens het bezoek (bijv. bezochte websites, datum en tijdstip van het bezoek, enz.). De gebruiker kan de opslag van cookies ook weigeren door de instellingen van zijn internetbrowser aan te passen; in dit geval kan het wel gebeuren dat de gebruiker niet alle functies van onze website kan gebruiken. De gebruiker kan ook altijd elke cookie afzonderlijk verwijderen. Instructies hierover kunnen worden teruggevonden in de handleiding van de computer en internetbrowser van de gebruiker.