01-11-2016
Overname FIWADO door VAORO is een feit

Reeds begin september 2016 informeerden wij u dat VARO voornemens is om de aandelen van FIWADO B.V. van Total Nederland te gaan overnemen.

Met veel plezier kondigen wij dan nu ook aan dat per 1 november de overeenkomsten hiertoe officieel zijn getekend. REINPLUS VANWOERDEN en FIWADO ressorteren nu onder de gelijke moedermaatschappij VARO en zullen vanaf heden dan ook gezamenlijk in de turbulente wereld van binnenscheepvaart en bunkermarkt gaan werken.

Vooralsnog blijven beide bedrijven autonoom voortbestaan, echter daar waar er combinaties gemaakt kunnen worden in de uitvoering van uw gewenste bunkeropdrachten, zullen wij dit zeker niet nalaten.  Zoals eerder aangegeven straalt de nieuwe combinatie veel vertrouwen uit en is de drive sterk aanwezig om met ons verder uitgebreide netwerk aan bunkerstations en bunkerlichters, de service op een hoog niveau te kunnen blijven aanbieden, voor nu en in de toekomst.

Uiteraard kunnen wij dit niet alleen en hebben wij u als gewaardeerde klant meer dan ooit nodig.

Blijf hartelijk welkom op een van onze vestigingen, nu dus ook in Zwijndrecht en Vlissingen!

Met een (voort)varende groet!

Directie REINPLUS VANWOERDEN Bunker