01-10-2019 Boerenverstand

  • Als je iemand vraagt zijn 'gezonde boerenverstand' te gebruiken, vraag je hem om alle theoretische bullshit even aan de kant te zetten en ergens praktisch en logisch over na te denken. Je zegt dus in feite dat iemand doorschiet in de theorie. Praktijkgerichtheid en logica zijn, net als theoretisch denken, ook onderdelen van intelligentie. Je vraagt iemand dus een ander deel van zijn intelligentie aan te spreken. Volgens mij is er geen boer die zich door deze uitdrukking beledigd voelt.  

  • Kort voor het begin van de zestiger jaren werd de Boerenpartij (BP) opgericht. Drijvende man achter de partij was Hendrik Koekoek uit Hollandscheveld. Jaren eerder (1946) had de man die bekend werd onder de naam ‘Boer Koekoek’ al de Landelijke Vereniging voor Bedrijfsvrijheid in de Landbouw (BVL) opgericht, een vereniging die fel gekant was tegen de toegenomen overheidsbemoeienis. Ook de Boerenpartij werd opgericht uit onvrede over de overheidsbureaucratie en –bemoeienis.

  • Tijdens de Tweede-Kamerverkiezingen van 1967 behaalde de Boerenpartij zeven zetels. Een groot deel van de populariteit van de partij was te danken aan Boer Koekoek die op een eenvoudige manier sprak en helder zijn onvrede onder woorden bracht. Het waren overigens niet alleen boeren die op Boer Koekoek en zijn partij stemden. Ook in de grote steden haalde de partij aardig wat stemmen. De partij werd meer en meer gezien als een protestpartij.

  • Niet voor niks zijn er veel uitdrukkingen, waarin de (olie)boer(in) centraal staat. De hoeksteen van onze samenleving , waarin ieder pondje door ons mondje gaat. We lachen als een boer die kiespijn heeft. De stikstofdiscussie en daarmee miljarden verslindende stilstand van duizenden projecten….we zijn straks met z’n allen uitgeboerd.  Het wordt  dringend tijd om de problematiek op  z’n Jan Boerenfluitjes te gaan oplossen. Wat de boer niet kent, vreet hij niet, wat zoveel wil zeggen, tot hier en niet verder! Dus laat de boeren maar dorsen! Boer zoekt…..gerechtigheid!

  • Altijd even smaakvol? Blauw en groen is boerenfatsoen J

    Verwacht een gelijke  REINPLUS FIWADO Bunker bruto depotprijs prijs, actueel € 528,00 per m3 (volgens de JBF methode!!)